Thursday, August 20, 2009

GUSWERA MU NNYO


---------- Forwarded message ----------
From: Anonymous <noreply-comment@blogger.com>
Date: Thu, 20 Aug 2009 10:32:48 -0700 (PDT)
Subject: [IGITUBA] New comment on GUSWERA MU NNYO (IGICE CYA MBERE).
To: bangambiki@igituba.org

Anonymous has left a new comment on your post "GUSWERA MU NNYO (IGICE
CYA MBERE)":

ESE MWAKAVYARAMWE BIGENZE GUTE?DORE DO0RE IGITUBA BASIGAYE BACUGAZA
GARAFEZE TUGACYA TWENDA MUNYO.NSHUTI IVYIY'ISI REKA TUBITEGE AMASO
TURABE IYO BIZOSHIRIRA,HARABAHO KWIRENGAGIZA

Posted by Anonymous to IGITUBA at August 20, 2009 10:32 AM


--
igituba.org - kuko isoni zirisha uburozi

No comments:

Post a Comment

linkwithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...